im体育官网

当前位置: im体育官网 > 学校文化 > 校歌 >

校歌

浏览: im体育官网 日期: 2018年12月26日

        歌词:

im体育官网                遥想长烟战火磨砺了你的沧桑

im体育官网                松江血脉   白山脊梁   播撒着桃李希望

im体育官网                今朝励精图治开创了你的辉煌

im体育官网                明德作训    崇实为章   引航着教学相长

im体育官网                尚学致用博揽百家之长    择善鼎新立业兴邦

                塞外天南关东江左    德实学善彦萃八方

im体育官网        曲谱:

                原《长春税务学院院歌》曲谱。
im体育官网_im体育网站